Teen Camp

Weekend-tur med fokus på selvtillid, personlige skills og mental trivsel gennem parkour og fællesskab

Personlig udvikling gennem action

Teen Camp 2023 er en ekstraordinær weekendtur til  Sorø Efterskolen hvor unge bliver klogere på dem selv som individer, styrker venskaber via en fælles passion og bliver inspirerede til en mere aktiv og sund livsstil i fællesskabet med andre ligesindede unge.

StreetX har i samarbejde med konsulent og forfatter Christian Jensen, psykolog Isabella Noer og Performance Coach Mikkel Frogh, udviklet et weekendsprogram som udruster de unge med værktøjer til at udleve deres FULDE potentiale og mestre en mere afbalanceret og autentisk hverdag med mindre stress, angst og bekymringer. 

Alle aktiviteter og workshops er udarbejdet med det formål at udvikle hjernen, da interaktionsøvelser og kropslige succesoplevelser i fællesskabet skaber langvarig læring. 

Fokus på karakterstyrker

Grundlæggeren bag den positive psykologi indledte et studie i karakterstyrker. Mennesker der bruger deres karakterstyrker:

– Er lykkeligere
– Er mere selvsikre
– Har mere selvtillid

– Har mere energi og vitalitet
– Oplever mindre stress
– Er mere resiliente

Hvad kan du forvente af campen?

Weekendsprogrammet for Teen Campen er gennemsyret af meningsfulde workhops bygget på de 8 principper fra vores mentaltræningsprogram Mind in Motion

 1. Krop & Natur
 2. Positive følelser
 3. Relationer
 4. Selvregulering
 5. Styrker
 6. Kontekst
 7. Autenticitet
 8. Tænkning & Problemløsning

Øvelser i teambuilding hvor alle deltagere kan være med uanset alderstrin, niveau og baggrund.

Dette får du også med fra campen:

PROGRAM

Fredag:
17:45 Fremmøde under uret på Hovedbanegården
18:00-19:15 Togtur til Sorø
20:00-21:00 Velkomst- parkourleg og Udforskning af park
21:00-21:30 Forfriskning
21:30-22:00 Parkourhistorie (Yamakasi)
22:00-23:00 Klargøring af soveområde
23:00- Godnat

Lørdag:
8:00 Godmorgen
8:30-9:30 Yamakasi træning
10:00-10:30 Foredrag Noam A. – Frygt indeholder løsning  
10:30 Brunch
11:30-12:30 FEAR- Workshop
13:00-14:30 Egg game
14:30 Forfriskning
15:00-15:45 Mikkel Frogh – Sæt kurs i dit liv
16:00-17:00 Goal træning
17:30 Aftensmad sammen med eleverne
18:00-19:30 Jam
19:30-21:00 Chase Tag
21:00 Forfriskning
21:30 Parkourfilm (Motus, Storror)
23:00- Godnat

Søndag:
9:00-10:30 Godmorgen og Parkour jam
10:30 Brunch
11:00-12:00 Afslutning
12-13 Oprydning, rengøring og afgang
13.45 Alle på Sorø St.
15.53-14.42 Toget
14.45 Under uret tak for denne gang.

Hvem er det for?

Alle unge er velkommen

– Alle StreetX og Frb. Parkour teens mellem 13-16 år får invitationen hvert år.

– Alle unge som har interesse for fællesskab, actionfyldt weekend med masser af ligesindede unge.

– Alle unge, som gerne vil kende deres værdier, styrker og grænser, samt har mod på at udfordre sig selv i et dynamisk fællesskab. 

Hvor og hvornår?

Mødested:
Hovedbanegården- under uret kl. 17.45

HUSK madpakken til toget.
Der er en fælles gårdtur på 3 km fra Sorø St. (soveposer og tasker bliver kørt)

Dato: 
d. 31. marts 2023 –
d 2. april

Adressen:
Campen afholdes på Sorø Gymnastikefterskole
Topshøjvej 50,
4180 Sorø.

Du får med i Pris

2500 kr. 
Normalpris for ikke-medlemmer

2000 kr.
StreetX eller Frb. Parkour medlemmer

1.000 kr.
Onboarding-Program Teens

Inkl. i prisen:
Alt undervisning
Kost og logi på Sorø Gymnastikefterskole:
3 x Forfriskninger
2 x Brunch
1 x Aftensmad

Teen camp - Tilmelding

Tilmelding til TeenCamp 2024 åbnes til efteråret.
Spørgsmål er velkommen.

IronMind program

IronMind er et program, som har afsæt i positiv psykologi og en anderkendende tilgang. I IronMind er der 8 elementer, som er fundamentet for at øge din mentale resiliens og trivsel.
Ironmind gør deltagerne modstandsdygtige på en kreativ og interagerende måde.

Personligudvikling og mentaltræning

Med IronMind træning øges selvforståelse og relationerne  mellem deltagerne styrkes

IronMind er et træningsprogram med et stærkt teoretisk grundlag, som har metodiske afsæt i erfaringsbaseret læring og positivpsykologi.

Deltagerne bliver udrustet med effektive redskaber til at træne et stærkt sind, som er rustet til at møde livets udfordringer. Deltagerne bliver klædt på til at bedre navigere ud fra deres styrker og kompetencer, samt få mere bæredygtige relationer.

De 8 IronMind principper, har betydning for individets psykiske resiliens og fungerer som skabelon for den enkeltes mentalle udvikling- og træning.

 1. Krop & Natur
 2. Positive følelser
 3. Relationer
 4. Selvregulering
 5. Styrker
 6. Kontekst
 7. Autenticitet
 8. Tænkning & Problemløsning

Parkourundervisning, parkour børn

Mind in Motion

Mind in Motion er et program, som fokuserer på mentaltræning med involvering af kroppen og kreativ-læring.
Mind in Motion skaber neurologiske “broer” i hjernen da interaktions øvelser og kropslige succesoplevelser i fællesskabet skaber langvarig læring. 

Hvorfor Mind in Motion?

Skaber mental sundhed og trivsel hos deltagerne på en humoristisk og legende måde.

Denne slags “teambuilding”  forløb er målrettet mod at udvikle teamets forståelse af deres kognitive strategier, samt øge kendskabet til deres egne og kollegernes kompetencer.  Disse italesættes og sættes i spil på en super humoristisk og kreativ måde. Med elementer fra Parkour- og Mindfulness træning, dyrker vi nytænkende og løsningsorienteret mindset, som skaber en dybere bevidsthed om sammenhængen mellem hoved og krop. 
De meget lavpraktiske og interagerende “challenges” tilpasses til virksomheds eller institutions behov. Forløbet tager udgangspunkt i løsningsorienteret tilgang og positivpsykologi. 

Med Mindfulness lærer deltagerne at vende fokusset indad og lytte til sin hjerterytme, puls og stilne sindet for tankemøller, overflødige følelser og impulser.

Dette mindsker risiko for stress, depression og mental mistrivsel, samt øger deltagernes fokus, indre ro, indlæringsevne og evne til selvregulering.

Mindfulness og meditation
Øger koncentrationsevnen, energien og skaber solid bro mellem kroppen og det mentale.
Formålet er at støtte deltagerne i at være omstillingsparate og kreative, samt bruge deres kompetencer og styrker til at støtte resten af teamet til at gøre ligeså.  

 

Parkour er en “bevægelseskunst”, hvor man med et løsningsorienteret mindset overkommer forhindringer ved brug af kroppens og sindets fulde potentiale.

Parkour og leg
Styrker selvkontrol, disciplin og den autonome handlekraft. Et mindset baseret på personlig udvikling i fællesskabet med andre, hvor man selv er den eneste konkurrent.

Parkour filosofi har fokus på LEG fremfor konkurrence, PROCESSEN fremfor målet og SELVDISCIPLIN fremfor sammenligning med andre.

Parkour er fantastisk fordi man får:
– Succesoplevelser gennem bevægelse
– Øget kropsforståelse og selvkontrol
– Løsningsorienteret mindset
– Øget bevidsthed og kendskab til personlige kompetencer og grænser
– Godt opbakkende fællesskab, da det ikke er en konkurrence

Læs mere om Mind in Motion og Ironmind her

Muligheder efter Teen camp

Teencampen er en rigtig god mulighed for at stifte dybdegående bekendtskab med vores kerneværdier og hvordan vi bruger dem i hele organisationen. Teencampen giver også rig mulighed for at blive en del af StreetX. Du kan læse mere om vores teen onboarding forløb her.

Step 1

Teen camp

Dybdegående kendskab til vores kerneværdier og værktøjer til brug af personlig udvikling.

Step 2

Onboarding

Onboarding forløbet giver dig et endnu bedre kendskab til StreetX organisation og værdier.

Step 3

Job i StreetX

Du bliver en del af StreetX-crew og har jobgaranti i Danmarks fedeste organisation!

StreetX-crew

StreetX gruppebillede af alle parkour instruktørerne

Gro som atlet, instruktør og menneske.
StreetX er en socialøkonomisk virksomhed, som har fokus på bæredygtig vækst. Vores største udbytte og kapital er vores COMMUNITY- et fællesskab, som er passioneret for at skabe talenter og resultater gennem LEG. StreetX- ONBOARDIN program er for de udvalgte teens, som udviser modenhed, passion for Parkour som sport og men ikke mindst gaist ved at vokse som menneske. I StreetX har vi en talemåde- ”Vi underviser ikke kun i parkour, vi underviser mennesket”  ONBOARDING programmet skal udruste de unge med værktøjer til at – gro personligt- forblive motiverede atleter-blive god parkour instruktører.

Hvad mener institutionerne om MIND in MOTION?