PÅ INSTITUTIONER

Styrke fællesskabet og faglighed med koncentrations-øvelser og udfordringer af alle sanser gennem parkour

Parkour og mindfulness

MIND in MOTION

Action-programmet fuld af meningsfuld leg, parkour og mindfulness, som skaber et trygt rum for udfoldelse af personlige karakterer og styrker i et fællesskab.

Teambuildings øvelser hvor alle elever kan være med uanset alderstrin, niveau eller baggrund.
Vi tilrettelægger workshops og forløbets temaer i samarbejde med intuitionen, efter elevernes behov.

Fokus såsom konflikthåndtering, mobning, emigration eller andre aktuelle emner, der passer til den klassens behov.

MIND in MOTION skaber følgende resultater:

Workshop

MIND in MOTION enkelte workshops på jeres institution eller, som en udflugt “ud af huset” 

Forløb

Et sammenhængende forløb kan enten udbydes over en koncentreret periode hver uge eller strækkes ud på en sæson eller et hel skoleår.

Temauge

MIND in MOTION er perfekt til teamuge eller projekt uge. Emner og særlig fokus som, konflikthåndtering, mobning, emigration eller andre aktuelle emner efter behov.

Download materiale

Hvad mener institutionerne om MIND in MOTION?