Støt visionen

fra StreetX til Street Kids

Afspil video

Inspire Filippines

Natassia rejser verden rundt for at sprede sin erfaringer indenfor brug af parkour som et værktøj til personlig udvikling, trivsel og i social arbejde. Hun har senest søsat et parkour velgørende program Inspire INsideOUT, hvor en række kirker, NGO’S og en stribe af verdens førende parkour atleter samarbejder om, at sprede retten til at lege blandt gadebørn i Filippinernes værste slumområder.

StreetX har siden 2014 selvfinansieret velgørenhedsarbejde med gadebørn i Filippinerne. Vi ønsker nu at inkludere andre og samle ind, gennem events, private -og virksomheds-sponsorater, søge puljer samt få vores faste holdmedlemmer til at være ambassadør og give dem muligheden for at også at samle ind på sjove og kreative måder.

Union Events

Street Union 2018 på Frederiksberg og Beach Union 2019 på Karlslunde strand har skabt værdi for lokalsamfundets unge og den både globale og Dansk Gadeidræts community.

Small Home Big Heart

Åbent hus for hele verden. Unge og familier som få den bedste gæstefrihed i forbindelse med enten Street x events eller udveksling.

Community - Home - Inspire - Movement - Park

Comunity-House C. H. I. M. P

Community – Home – Inspire – Movement – Park

Drømmen om at skabe sammenhæng mellem Passion og dybere formål

  • Hvorfor skal kontorarbejde foregå i et isoleret rum
  • Hvorfor skal legepladsen blot appellere til institutioner og børn?
  • Hvorfor skal kunst og arkitektur kun være til beskuelse?
  • Hvorfor skal et sportsanlæg kun være for sportsatleter?
  • Hvorfor skal lokalhistorien kun være synlig på biblioteket?
  • Hvorfor skal turister overnatte steder hvor der ingen lokale borger eller aktiviteter?
  • Hvorfor skal en cafe udelukke fysisk aktivitet?
“CHIMP er et innovativ legemiljø for alle generationer og løfter lokal kultur- og bevægelses-samfund og inspirerer til humanistiske handlinger og eventyr globalt.”
 

Formål er at skabe et innovativt og inkluderende miljø, som skaber rum for inspiration for sundhed, bevægelse og kunst i flere udtryksformer. En ramme for både iværksættende individer og Communities, som brænder for frilufts- og gadeidræts aktiviteter. 

Målsætningen er at forbedre alle generationers sociale udviklings-vilkår. Bl.a. ved at mobilisere til en mere selvbærende position og styrke deres samhørighed og fællesskabsfølelse. Fokus er at give succesoplevelser gennem fysisk aktiviteter som appellere til livsstil og synliggøre egne ressourcer og livs muligheder.

En mangfoldig ramme uanset fritidsinteresser, sociale baggrund og stå sted i livet.

Samarbejdspartnere- og aktører:

Vi kigger efter en ny lokation i tykt og tyndt og håber på at dele vision med flere samarbejdspartnere og aktører fra forskellige miljøer... ER det DIG? Kontakt os for at høre mere.

Natassia fra StreetX. Parkourunderviser

Motivere til sundere livsstil

Gennem gadeidræt og udruste deltagere med fysiske og sociale kompetencer.

Natassia ønsker igen at etablere et sted med rummene og en afstigmatiserende atmosfære, som appellere til voksne og virksomheder. Målet er at ryste forskellige generationer og sociale arenaer sammen omkring fysisk udfoldelse, fællesskaber og sundhed.

Med leg, trænings hold, åbne sessions og events vil C. H. I. M. P. få disse forskellige målgrupper til at komme ud af deres ”comfortZone” og styrke identitet, sociale- og kropslige kompetencer.

Vi ønsker at skabe et miljø som rummer alle generationer, der deler fælles livsstilsinteresser indenfor gadeidræt som Parkour, slackline, bouldering, street Dance og street workout m.m

Ideen er at tilbyde et sted hvor alle generationer kan have et fællesskab med hinanden og et sted som også invitere ældre fokuserede aktiviteter og sociale arrangementer, så flere generationer kan få glæde af og visdom af hinanden.
Et sted som både kan rumme en social cafe og arbejdsrum med muligheden for bevægelse.

Hvorfor gadeidræt?

I publikationen ”Unges sociale problemer” af ”Det Nationale Forskningscenter for Velfærd/SFI”, påpeger en tæt sammenhæng mellem unges integration i skole, familie og nærmiljø, og et godt fritidsliv.

SFI undersøgelser beskriver i forbindelse med unges trivselsproblemer, at børn og unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter er i risikozonen for dårlig integration i samfundet.

Flere undersøgelser viser, at børn og unge, der deltager i organiseret fritidsaktiviteter, trives bedre end unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter.

StreetX har ved at bruge af gadeidræt haft de sidste 10 år succes med at mindske unges risiko for ekskludering i flere kommuner, samt forbedre unges sociale udviklings-vilkår. 

Støt visionen formular

Udfyld formularen for spørgsmål. Du kan også ringe på telefon: +45 23864782 eller send mail: luna@streetx.dk