Arbejdstrivsel

med fokus på mental sundhed, fysisk bevægelse og øget arbejdslyst
Arbejdstrivsel og ledelse foredrag

Styrk arbejdsglæden både i ledelsen og den daglige drift

Karismatisk ledelse og positiv psykologi som værktøjer til kompetenceudvikling, med fokus på mental og fysisk sundhed på arbejdspladsen.

Arbejdslyst- og motivationskonsulent Natassia M. A. Ivanova er på en mission om at hjælpe arbejdspladser med at styrke arbejdsglæden og den mentale trivsel.

HVAD GØR VI?

Ved hjælp af værktøjerne i Mind in Motion, sætter vi ind på arbejdstrivslen på din arbejdsplads. Indsatsen består af 3 overordnede dele: 

 1. Trivselsmålinger
 2. Kortlægning af kompetencer, talenter og workshop-plan
 3. Workshop-forløb

De tre dele kan spille en rolle enten som en samlet indsats i organisationen/virksomheden/et enkelt tem eller som et Plug&Play koncept efter behov.

HVORDAN GØR VI DET?
I samarbejde mellem motivationskonsulenten og virksomheden udarbejdes en bæredygtig og strategisk plan, der kan implementeres på alle niveauer i organisationen. Planen har fokus på medarbejdernes og ledernes mentale sundhed og motivation. 

Med afsat i trivselsmålinger (GAIS), kortlægning af virksomhedens og medarbejdernes styrker samt i organisations visioner udarbejdes og tilpasses der et workshop-forløb, som reguleres og evalueres løbende efter behov.

Workshoppens indhold har en fin balance mellem vidensdeling i et sundt undervisningsmiljø og interaktion mellem teori og medarbejdernes kompetencer og talenter i praktisk brug. Moderat fysisk bevægelse fremmer bevidstheden omkring disse 7 elementer: Resultater, ledelse, balance, mening, medbestemmelse, kolleger og mestring som er afgørende for mental trivsel og motivation for at gå på arbejde. 

De syv faktorer er identificeret af Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforskni

Trivsel på arbejdspladsen

Når mennesker trives på deres arbejdsplads, opnår virksomheden vækst, tydelige resultater og effektivisering af driftsprocesser uden at miste sine medarbejdere.

Trivselsmålinger synliggør udviklingsområder for både medarbejdere og ledelse. Derfor er det et effektivt og tillidsstyrkende værktøj der inddrager alle parter på en inkluderende og anerkendende måde.

Workshops med afsæt i positiv psykologi, karismatisk ledelse og fysisk bevægelse øger medarbejdernes egen bevidsthed om hvor og hvordan de motiveres i deres arbejde.

Denne form for kompetenceudvikling, ledelsestræning og teambuilding er både effektiv, sjov, sund og metastaserende.

Afspil video

Vores vision

“At fremme personlig udvikling og vækst gennem fysisk aktivitet. Med selvdisciplin og kreativitet styrker vi deltagernes handlekraft, bevidsthed og evne til at tage ansvar for udfoldelse af eget potentiale.”

Motivationskonsulent Natassia M. A. Ivanova holder foredrag og har gennem 10 år uddannet flere generationer af undervisere til at bruge action-sport, mindfulness og leg som primære værktøjer til at styrke deltagernes kognitive processer og øge deres mentale sundhed.

Følgende områder er i fokus og står særligt hendes passionerede hjerte nært: Arbejdstrivsel, karismatisk ledelse, ADHD som en kompetence, stresshåndtering, integration og kulturel brobygning, idrætspsykologi, inklusion, misbrug, positiv psykologi, konflikthåndtering, adfærd, neurologi og rehabilitering efter traumer og stress.

Om Natassia

Natassia M. A. Ivanova er iværksætter, stifter og indehaver af StreetX Aps, som rækker ud til virksomheder, organisationer og institutioner med kreativ læring gennem parkour og mindfulness.

Som både action sport atlet, stuntkvinde, mor og leder går den pasionsdrevne konsulent også i front for at fremme mening og mental trivsel hos både medarbejdere og ledere.

Karismatisk og personligt fingerprint

Jeg brænder for at for få ting og mennesker “i bevægelse”.  Mit motto er “getting shit done – creating success” og jeg elsker at udvikle og sætte nye ideer og ny viden i spil. Jeg kan ikke få nok af at se mennesker gro og blive den bedste udgave af dem selv både personligt, fagligt og socialt.

Mit udgangspunkt er en anerkendende tilgang, positiv psykologi og karismatisk ledelse, og altid med fokus på LEG & FÆLLESSKAB gennem fysisk bevægelse som værktøjer til at overkomme livets små og store kriser.

 1. Motivation Management
 2. Motivation Strategist
 3. Responsible for occupational well-being
 4. Motivational Consultant
 5. Working environment Developer
 6. People Lead to efficient and sustainable workplaces environment
 7. Human Results Management
 8. Skillability Management
 9. Community Builder
 10. Culture well-being Responsible

Aktiviteter som styrker og fremmer mine egne kompetencer og trivsel, samt har været med til at danne mig som menneske:

 • Kitesurfing, snow- og wakeboarding
 • Parkour og Capoeira
 • Klatring og bouldering
 • Yoga og meditation
 • Dykning og fridykning
 • Vinterbadning og saunagus
 • Forening, kirke- og velgørenhedsarbejde 

IronMind program

Natassia og Master i positiv psykologi Christian T. Jensen går sammen i front for at øge den mentale resiliens. IronMind er et mentalt træningsprogram med afsæt i Positiv psykologi og en anerkendende tilgang. Bliv modstandsdygtig på en kreativ og interagerende måde med IronMind træning.

Personlig udvikling og mentaltræning

IronMind træning øger selvforståelsen og styrker relationerne mellem kollegaer, ansatte, ledere, venner og familie.

IronMind er et træningsprogram med et stærkt teoretisk grundlag, som har metodiske afsæt i erfaringsbaseret læring og positiv psykologi.

Deltagerne bliver udrustet med effektive redskaber til at træne et stærkt sind som er parat til at møde livets udfordringer. Deltagerne bliver klædt på til at navigere bedre ud fra deres styrker og kompetencer, samt skabe mere bæredygtige relationer.

De 8 IronMind principper har betydning for individets psykiske resiliens og fungerer som skabelon for den enkeltes mentale udvikling og træning.

 1. Krop & Natur
 2. Positive følelser
 3. Relationer
 4. Selvregulering
 5. Styrker
 6. Kontekst
 7. Autenticitet
 8. Tænkning & Problemløsning

Mind in Motion

Mind in Motion er et workshop-forløb for virksomheder der ønsker fokus på mentaltræning med involvering af kroppen og kreativ læring.
Mind in Motion skaber neurologiske “broer” i hjernen gennem integration af krop og psyke. Kropslige succesoplevelser i et inkluderende fællesskab skaber langvarig læring. 

Workshop-forløb for virksomheder

Skaber sundhed og trivsel hos såvel ledelse, medarbejdere eller kunder på en super humoristisk og legende måde.

Denne slags “teambuilding”  forløb er målrettet udvikling af teamets forståelse af deres kognitive strategier, samt at øge kendskabet til egne og kollegaers kompetencer.  Disse italesættes og aktiveres på en super humoristisk og kreativ måde. Med elementer fra parkour og mindfulness dyrker vi et nytænkende og løsningsorienteret mindset, og skaber en dybere bevidsthed om sammenhængen mellem hoved og krop. 
De meget lavpraktiske og interagerende “challenges” tilpasses til virksomhedens eller institutionens behov. Forløbet tager udgangspunkt i en løsningsorienteret tilgang og positiv psykologi. 

Hvorfor vi bruger parkour og mindfulness:

Parkour og leg styrker selvkontrol, disciplin og handlekraft. Et mindset baseret på personlig udvikling i fællesskab med andre hvor man selv er sin eneste konkurrent.

Mindfulness og meditation øger koncentrationsevne og energi, samt bygger en solid bro mellem kroppen og det mentale.
Formålet er at støtte medarbejderne i at være omstillingsparate og kreative, samt bruge deres kompetencer og styrker til at støtte resten af teamet til at gøre ligeså.  Samtidigt mindsker mindfulness stress, frygt og depression hvilket fører til en sundere arbejdsplads.

Bag StreetX

“Vi har fokus på hele MENNESKET og ikke blot den fysiske træning. Vi bruger parkour og mindfulness som værktøjer til:

– personlig udvikling
– mental udrustning
– social trivsel 

“Vi lykkes så godt med at inspirere og virkelig “rykke” mennesker fra A til B, fordi både jeg som leder og resten af teamet har mod på at være autentiske “.

Natassia M. Alexandrine Ivanova

Natassia har organiseret “adventure-tours” med unge verden over samt lavet foredrag for at at udbrede sine erfaringer indenfor brug af parkour som et værktøj til personlig udvikling, trivsel og i socialt arbejde.
Alt sammen forankret i en vision om at inspirere og udruste andre til også at række ud til mennesker fra ALLE samfundslag og gøre en positiv forskel i deres liv.

I dag bruger Natassia sin historie i foredrag for at motivere og inspirere både unge og voksne til at se udfordringer som muligheder og til at bruge LEG til at overkomme livets kriser.

Følgende områder står særligt Natassias hjerte nær; ADHD, integration, mobning, idrætspsykologi, ledelse, inklusion, misbrug, positiv psykologi, konflikthåndtering, kognitiv terapi, naturvidenskab og rehabilitering efter traumer. 

Baggrund
2004 Køge Handelsgymnasium
2005 Alm. værnepligt i kamptrup hæren (Gardehusarkasernen i Slagelse – Forsvaret)
2009 Uddannet idrætslærer (Paul Petersen Idrætsinstitut)
2010 Videreuddannet og specialiseret indenfor ADHD, Autisme, Depression og Stress (Psykiatrifonden)
2010 Socialdiplom  (Metropol)
2012 Stiftet StreetX virksomheden
2014 Stiftet Frederiksberg Parkour Forening
2015 Mindfulness og Meditations uddannelse (Henning Daverne)
2016 Stiftet INspire IndsideOUT NGO (Gadebørns arbejde i Filippinerne) 
2022 Arbejdslystkonsulent (Erhvervsakademi Dania)
2023 Irion Mind Uddannelse (Konsulentcj.dk)

Teambuilding og kompetenceudvikling

StreetX udbyder undervisning i parkour til både private og virksomheder samt foredrag, workshops og shows. Alt sammen forankret i en vision om at række ud til mennesker fra alle samfundslag for at gøre en positiv forskel i deres liv. StreetX har således faciliteret leg, læring og bevægelse for tusindvis af voksne og børn over hele landet siden 2012. Vi samarbejder desuden med en lang række offentlige og private aktører både i Danmark og internationalt.

Samarbejd med os omkring udvikling af kurser og uddannelser med fokus på mental træning, trivsel og mening. Ekstern Social Mentor, gæstelærer eller foredragsholder er muligt efter aftale og afstemt organisationens behov. 

StreetX har faciliteret leg, læring og bevægelse for tusindvis af børn, unge og voksne over hele landet siden 2012. Vi samarbejder med en lang række offentlige og private aktører både i Danmark og internationalt omkring berigende indsatser på det sociale område. 

Udfyld formularen for spørgsmål. Du kan også ringe på telefon: +45 40502421 eller sende en til mail: info@streetx.dk

Kontakt os her