Regenerative arbejdsmiljø

Genskab forbindelsen mellem hoved, krop og adfærd

Regenerativ transformation gennem Visionsledelse, dynamisk- og praktisk læring, som styrker mental resiliens og øger arbejdslyst

Konsulentarbejde for Regenerativ Arbejdsmiljø og Menneskelig Trivsel

Som konsulent stræber jeg efter at vende den stigende mistrivsel og udbrændthed i organisationer, erhvervslivet og samfundet, hvor “gøren” ofte prioriteres over “væren”.

Jeg er dedikeret til at skabe regenerative arbejdsmiljøer, med særligt fokus på visionsledelse, som frisætter medarbejder imod transparant og motiverende vision, med en tydelig kerneopgave, som både er forståelig.

Fremtidens ledelse handler mere om at skabe følgeskab end lederskab og mere facilitering af en “motorvej” hvor GenerationZ kan gi den gas, frem for “fastholde” medarbejder som det var en kravlegård. 

Forudsætning for at skabe vellykket følgeskab er forståelsen og anerkendelsen af individets “WHY”, før der bliver råbt om organisatorisk og kollektiv WHY oppe fra “Ølkassen”. 
Motivationen gå hånd i hånd med passion, derfor er det ikke længere “NOK” med blot at opretholde- “sustain”; det handler om at sikre, at mennesker ikke kun overlever, men trives og ikke blot har gode kollegaer, men samhørighed og fællesskab de kan kalde sit “tribe” 
Ved at bruge ressourcer på at skabe et community, med synlige værdiggrundlag er ikke blot en god ide, men grundsten for trivsel, organisations kultur og adfærd, som er altafgørende mandag morgen, efter en god weekend -seminar.

Jeg er drevet af missionen om at øge virksomhedens samlede arbejdstrivsel, ved at udruste leder og medarbejder med implementerings-venlige og praktiske ritualer, som styrker kulturen og “oversætter” visionen til motiverende praksis, som fremmer engagement og stimulere den dybere mening på tværs af flere organisatoriske niveauer.

Ved at udfordre performancekulturen, som kun hylder resultater og overser både læringen, udvikling i processer samt de menneskelige faktor bag denne proces. Dette er et oprør imod et samfund, der trækker os tilbage mod den tankegang fra den industrielle tidsalder, hvor ressource misbrug og overforbrug også omfatter den menneskelige kapital og HR.

Hvordan?

Mind in Motion er en holistisk indsats bestående af 3 vigtige elementer:

 1. Online- eller fyraftens:
  Vidensdeling om motivation, regenerativ- mindset, trivsel og generations-gab (med hjertet for GenerationZ)
 2. Visionsledelse- og mening workshops:
  Et mental- og fysisk praksis, som på en legende måde forener hoved og kroppen. (Mindfulness & Parkour)
 3. Trivselsmålinger og kompetence-kortlægning: 

  Digital-værktøj Engagement som skaber synlighede omkring trivsel og motivation. Via dataanalyser bliver der udviklet en plan potentiel udvikling på både den individuel plan, for teamet, ledelsen og organisationen. Det har aldrig været nemmere at sætte motiverende KPIer, baseret på motivation og trivsel. Derfor er det et effektivt og tillidsstyrkende værktøj der inddrager alle parter på en inkluderende og anerkendende måde.

De tre elementer kan faciliteres som enestående indsats eller et samlet forløb efter behov.

Vidensdeling om motivation

Psykologisk tryghed og motivation er lige så værdigfuld for arbejdsmiljøet, som ilt for kroppens funktioner. Det strømmer gennem blodårerne, som en livgivende flod nærer hver celle med energi og genopbygning.

Svarende til, at der findes fire psykologiske grundbehov, findes der fire hovedtyper af livgivende relationer, som tilvejebringer horisontskabende ilt, anerkendelsesilt, tilhørsskabende ilt og udfordrings ilt til de fire behov.

Den psykologiske ilt skaber de miljømæssige betingelser for, at mennesker kan udvikle deres livsengagement, trivsel og personlige integritet i realiseringen af de fire behov.

breath

Visionsledelse integration

Psykologisk ilt styrker udviklingen gennem nærende relationer og miljø, bestående af de 4 grundbehov:

Mening
“Opdag dybere betydninger og skab værdi gennem kultur og trosretninger.”

Autonomi
“Vær dig selv og bliv set, forstået og respekteret for din individualitet.”

Tilføring
“Find hjem i sociale relationer og skab meningsfulde fællesskaber.”

Mestring
“Mestre livet ved at udvikle dine evner og finde balance i dine opgaver og omgivelser.”

Trivsels dialog integration

Samtaler skaber psykologisk næring og refleksion øger bevidstheden, som  i Vitaliseringspsykologien refererer til det miljø, der styrker menneskers udvikling. Ligesom fysisk ilt er afgørende for organismer, skabes psykologisk næring i et støttende miljø. 

Denne psykologiske næring skaber det nødvendige miljø for livsengagement, trivsel og personlig integritet.

Medarbejdernes dedikation og stolthed positivt indflydelse på virksomhedens kultur og branding som tiltrækker yderligere medarbejder med samme mindset, værdier og hermed spire vision organisk og tranformeres til et cirkulært arbejdsøkosystemer. 

Mening, Ledelse og Balance er de 3 faktorer, som har størst effekt på arbejdslysten.

StreetX udbyder undervisning i parkour til både private og virksomheder samt foredrag, workshops og shows. Alt sammen forankret i en vision om at række ud til mennesker fra alle samfundslag for at gøre en positiv forskel i deres liv. StreetX har således faciliteret leg, læring og bevægelse for tusindvis af voksne og børn over hele landet siden 2012. Vi samarbejder desuden med en lang række offentlige og private aktører både i Danmark og internationalt.

Akkumulerer mening og regenerer engagement, med følgeskab og visionsledelse, som katalysator til dynamisk arbejdsflow.

Udfyld formularen for spørgsmål. Du kan også ringe på telefon: +45 40502421 eller sende en til mail: info@streetx.dk

Kontakt os her

Styrk trivsel på arbejdspladsen, i ledelsen og i den daglige drift

Afspil video

Kompetenceudvikling er ikke det samme som teambuilding

Når mennesker trives på deres arbejdsplads, opnår virksomheden vækst, tydelige resultater og effektivisering af driftsprocesser uden at miste sine medarbejdere.

Workshoppens indhold har størst vægt på vidensdeling, som leves ud i praksis i et tryg og legende undervisningsmiljø, hvor menneskelig interaktion, teorier og medarbejdernes talenter kommer i spil og praktisk brug. Moderat fysisk bevægelse fremmer bevidstheden omkring disse 7 elementer: Resultater, ledelse, balance, mening, medbestemmelse, kolleger og mestring som er afgørende for mental trivsel og motivation på arbejde. 

De syv faktorer er identificeret af Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforsknig

Workshops med afsæt i positiv psykologi, karismatisk ledelse og fysisk bevægelse øger medarbejdernes egen bevidsthed om hvor og hvordan de motiveres i deres arbejde. Denne form for kompetenceudvikling, ledelsestræning er både effektiv, sjov, sund og motiverende.

BAGGRUND:

Med min baggrund som elitegymnast i Rusland har jeg tillært at “trives” i høj-præstation miljøer og finder høje tempo stimulerende. Mit drive og omstillingsparathed er en gave når udfordringerne dukker op. Jeg står tit som den første med en ”nu- og her” løsning med fokus på kvaliteten og målet i sigte, men samtidig har jeg også øje for at have mine medmennesker med på en hensigtsmæssig og elegant måde.

Om Natassia

Natassia M. A. Ivanova er iværksætter, stifter og indehaver af StreetX Aps, som rækker ud til virksomheder, organisationer og institutioner med kreativ læring gennem parkour og mindfulness.

Som både action sport atlet, stuntkvinde, mor og leder går den pasionsdrevne konsulent også i front for at fremme mening og mental trivsel hos både medarbejdere og ledere.

Visionær futurist, med karismatisk fingerprint

Jeg brænder for at for få ting og mennesker “i bevægelse”.  Mit motto er “getting shit done – creating success” og jeg elsker at udvikle og sætte nye ideer og ny viden i spil. Jeg kan ikke få nok af at se mennesker gro og blive den bedste udgave af dem selv både personligt, fagligt og socialt.

Mit udgangspunkt er en anerkendende tilgang, positiv psykologi og karismatisk ledelse, og altid med fokus på LEG & FÆLLESSKAB gennem fysisk bevægelse som værktøjer til at overkomme livets små og store kriser.

Aktiviteter som styrker og fremmer mine egne kompetencer og trivsel, samt har været med til at danne mig som menneske:

 • Breathwork og natur
 • Kitesurfing, snow- og wakeboarding
 • Parkour og Capoeira
 • Klatring og bouldering
 • Yoga og meditation
 • Dykning og fridykning
 • Vinterbadning og saunagus
 • Forening, kirke- og velgørenhedsarbejde 

IronMind program

Natassia og Master i positiv psykologi Christian T. Jensen går sammen i front for at øge den mentale resiliens.

IronMind er et mentalt træningsprogram med afsæt i Positiv psykologi og en anerkendende tilgang.

Bliv modstandsdygtig på en kreativ og interagerende måde med IronMind træning.

Personlig udvikling og mentaltræning

IronMind er et træningsprogram med et stærkt teoretisk grundlag, som har metodiske afsæt i erfaringsbaseret læring og positiv psykologi.

Deltagerne bliver udrustet med effektive redskaber til at træne et stærkt sind som er parat til at møde livets udfordringer. Deltagerne bliver klædt på til at navigere bedre ud fra deres styrker og kompetencer, samt skabe mere bæredygtige relationer.

De 8 IronMind principper har betydning for individets psykiske resiliens og fungerer som skabelon for den enkeltes mentale udvikling og træning.

 1. Krop & Natur
 2. Positive følelser
 3. Relationer
 4. Selvregulering
 5. Styrker
 6. Kontekst
 7. Autenticitet
 8. Tænkning & Problemløsning

Mind in Motion

Mind in Motion er et workshop-forløb for virksomheder der ønsker fokus på mentaltræning med involvering af kroppen og kreativ læring.

Mind in Motion skaber neurologiske “broer” i hjernen gennem integration af krop og psyke.
Kropslige succesoplevelser i et inkluderende fællesskab skaber langvarig læring. 

Workshop-forløb for virksomheder

Denne slags “teambuilding”  forløb er målrettet udvikling af teamets forståelse af deres kognitive strategier, samt at øge kendskabet til egne og kollegaers kompetencer.  Disse italesættes og aktiveres på en super humoristisk og kreativ måde. Med elementer fra parkour og mindfulness dyrker vi et nytænkende og løsningsorienteret mindset, og skaber en dybere bevidsthed om sammenhængen mellem hoved og krop. 
De meget lavpraktiske og interagerende “challenges” tilpasses til virksomhedens eller institutionens behov. Forløbet tager udgangspunkt i en løsningsorienteret tilgang og positiv psykologi. 

Hvorfor vi bruger parkour og mindfulness:

Parkour og leg styrker selvkontrol, disciplin og handlekraft. Et mindset baseret på personlig udvikling i fællesskab med andre hvor man selv er sin eneste konkurrent.

Mindfulness og meditation øger koncentrationsevne og energi, samt bygger en solid bro mellem kroppen og det mentale.
Formålet er at støtte medarbejderne i at være omstillingsparate og kreative, samt bruge deres kompetencer og styrker til at støtte resten af teamet til at gøre ligeså.  Samtidigt mindsker mindfulness stress, frygt og depression hvilket fører til en sundere arbejdsplads.