Street eXpression styrker personlig udvikling, sundhed og trivsel.


Et alternativ for udsatte målgrupper

Mentorordning

Sociale projekter

Undervisning

Foredrag og kurser


Street eXpression består af undervisere teamet indfor gadeidræt og mindfulnes, samt et arbejdsteamet bestående af mentorer, pædagoger,terapeuterog LP-coach,som bidrager til unges inklusion og trivsel i samfundet.
Læs mere HER


Gadeidræt og Mindfulness som middel

Vi udbyder fysisk og mental aktivitet, som skabe fællesskab og livsglæde hos deltagerne. Vi tilpasser vores aktivitetter til fødselsdage, events, projekter, privat, undervisning og m.m.

Parkour
Capoeira
Brakdance
Mindfulness


10 ugers Parkour forløb


Reference

"Street eXpression taler de unges sprog gennem bl.a. capoeira og parkour. De har sat fokus på at styrke udsatte børn og unges identitet og fællesskabsfølelse gennem aktiv fysisk udfoldelse, der appellerer til deres motivation og engagement."Børnepsykolog Ole Kyed
Specialistgodkendelse i børnepsykologi, pædagogisk psykologi,
socialpsykologi og psykoterapi."De forstår at tilpasse sig institutionens daglige gang, og er utrolig professionel. Vi har været utrolig glade for indsatsen i ungdomsfængsel Sønderbro, og vil med glæde samarbejde med Street eXpression i fremtiden."Christoffer Hansen

Idrætsprojektets projektleder

Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge

Sundholmsvej 42

2300 København S
"Projektet har vist os, at skolens elever formår at være sammen på tvære af spor og alder når der er et fælles tredje. De har formået at agere i nye rammer og med nye voksne og børn.
Alt i alt må det siges at have været et succesfuldt projekt, der åbner op for muligheden for at lave en masse nye aktiviteter på tværs af trinnene"


Birthe Hjortdal Larsen

Pædagog og lærer

Skolen ved Nordens Plads

Sofus Francks Vænge 32

2000 Frederiksberg 


Telefon: 4050 2421 - E-mail: info@streetx.dk
Luk