PÅ INSTITUTIONER

Styrke fællesskabet og faglighed med koncentrations-øvelser og udfordringer af alle sanser gennem parkour

Parkour og mindfulness

MIND in MOTION

MIND in MOTION kombinerer parkour og meditation for at skabe et rum og en tilstedeværelse for fysisk bevægelse og refleksion.

Alle workshops indeholder lav praktiske øvelser fra parkours og meditations verden. Alle niveauer og baggrunde kan være med og der er fokus på gruppedynamik og fællesskabet. Vi tilpasser workshops og forløb efter skolens behov, og tilrettelægges i samarbejde med underviser, så undervisningens fokus målretter sig mod den enkelte klasses alderstrin og udfordringer. Udfordringer såsom konflikthåndtering, mobning, emigration eller andre aktuelle emner, der passer til den klassens behov.

MIND in MOTION skaber følgende resultater:
– Følelsen af succes og sammenhold
– Øget selvkontrol og kropsforståelse
– Forståelse af egne udfordringer 
– Evnen til at udfordre og respektere egne grænser
– Bevidsthed om personlige kompetencer
– Nyt mindset; ”Det er nemt”, ”jeg kan godt”
– Ny energi til livet og brug af kroppen
Sætte pris på processen og glæden ved at blive udfordret
– Øge motivationen til en social og fysisk livsstil

Download materiale

Workshop

MIND in MOTION enkelte workshops på jeres institution eller, som en udflugt “ud af huset” 

Forløb

Et sammenhængende forløb kan enten udbydes over en koncentreret periode hver uge eller strækkes ud på en sæson eller et hel skoleår.

Temauge

MIND in MOTION er perfekt til teamuge eller projekt uge. Emner og særlig fokus som, konflikthåndtering, mobning, emigration eller andre aktuelle emner efter behov.