VI RYKKER MENNESKER med fokus på

at styrke kompetencer, fremme mental trivsel og øge arbejdslyst

Fokus på ledelse og mental trivsel

Natassia M. A. Ivanova stifter og indehaver af StreetX Aps række ud til virksomheder, organisationer og institutioner.

Som ekstern konsulent i kampen om at fremme mening og mental trivsel hos både medarbejder og leder, bruger hun sin stor indsigt i hvordan et stærkt team skal trænes mod at skabe positiv forandring. Den passioneret leder og driftsansvarlig af eget virksomhed, med ekspertise indenfor Community Development og ved hvordan hver individ skal inspireres og motiveres, samt er hun god til at facilitere et praktisk rum hvor disse kompetencer kommer bedst i spil og hvor udfordringer transformeres til muligheder for personlig vækst i et stærkt fællesskab.

“Jeg brænder for at for få “ting og mennesker i bevægelse”, elsker at udvikle og sætte nye ideer og nyt viden i spil. Jeg kan ikke få nok af at se mennesker gro og blive den bedste udgave af dem selv, såvel personligt som fagligt og socialt. Mit udgangspunkt er primært anerkendende tilgang og positiv psykologi, med fokus på ved brug af LEG & FÆLLESSKAB som værktøj til at overkomme livets kriser.”

Vores vision

“At fremme personlig udvikling og vækst gennem fysisk aktivitet. Med selvdisciplin og kreativitet styrker vi deltagernes handlekraft, bevidsthed og evne til at tage ansvar for udfoldelse af eget potentiale.”

Jeg holder foredrag og har gennem 10 år uddannet flere generationer af underviserer til at bruge aktionssport, mindfulness og leg som primære værktøjer til at styrke deltagernes kognitive processer og øge deres mentale sundhed.

Især disse områder er i fokus og står mit hjerte nært: arbejdstrivsel, ADHD, stress, integration, mobning, idrætspsykologi, ledelse, inklusion, misbrug, positivpsykologi, konflikthåndtering, kognitiv terapi, naturvidenskab og rehabilitering efter traumer og stress.

Afspil video

Mentor og coaching

StreetX har et erfarent og passioneret team af udvalgte rollemodeller og sociale mentorer med forskellige personlige og faglige baggrunde, som afspejles i den individuel mentorordning.
Vores kerneområder er indenfor frygthåndtering, identitet og dannelse og positiv-mindset.

Socialmentorer og rollemodeller

Styrker og fremmer kompetencer gennem en bred vifte af spændende livsstilsaktiviteter, som f.eks. at stimulere dannelsesprocessen.

StreetX tager udgangspunkt i individets personlige styrker og kompetencer, hvor sparing og vejledning er ud fra den overbevisning, at ALLE har ressourcerne og svarene inde i sig selv.
Vi arbejder på at skabe afklaring og succesoplevelser for den enkelte, så det bliver lettere at se alternativer og muligheder i forskellige situationer. Sammen laver vi en plan, som vi følger op på løbende. Små skridt mod målet italesættes, således både selvværd og selvtillid opbygges i processen. Vi får mennesker til at gro indenfor disse kompetencer:

– Positivpsykologi og motivation

– Økonomi- og færdighedstræning

– Udvikling af sociale kompetencer

– Mindfulness og meditation

– Bo træning og angsthåndtering

 • Kitesurfing og wakeboarding
 • Parkour og Capoeira
 • Klatring og friluftsliv
 • Yoga og meditation
 • Dykning og vinterbadning
 • Integration, kultur- og samfundsforståelse
 • Forening, kirke- og frivillige fællesskaber

IronMind program

Natassia og Master i positiv psykologi Christian T. Jensen går sammen i fronten for at øge den mentale resiliens. IronMind er en mental træningsprogram, som har afsat i Positiv psykologi og anerkendende tilgang. Bliv modstandsdygtig på en kreativ og interagerende måde med IronMind træning.

Personligudvikling og mentaltræning

Øger selvforståelse og styrker relationerne mellem kollegaer, ansatte, ledere, venner og familie med IronMind træning.

IronMind er et træningsprogram med et stærkt teoretisk grundlag, som har metodiske afsæt i erfaringsbaseret læring og positivpsykologi.

Deltagerne bliver udrustet med effektive redskaber til at træne et stærkt sind, som er rustet til at møde livets udfordringer. Deltagerne bliver klædt på til at bedre navigere ud fra deres styrker og kompetencer, samt få mere bæredygtige relationer.

De 8 IronMind principper, har betydning for individets psykiske resiliens og fungerer som skabelon for den enkeltes mentalle udvikling- og træning.

 1. Krop & Natur
 2. Positive følelser
 3. Relationer
 4. Selvregulering
 5. Styrker
 6. Kontekst
 7. Autenticitet
 8. Tænkning & Problemløsning

Mind in Motion

Mind in Motion er et workshop forløb for virksomheder, som ønsker fokus på mentaltræning med involvering af kroppen og kreativ-læring.
Mind in Motion skaber neurologiske “broer” i hjernen da interaktions øvelser og kropslige succesoplevelser i fællesskabet skaber langvarig læring. 

Workshops forløb for virksomheder

Skaber sundhed og trivsel både i ledelse, hos medarbejderne, samt kunderne på en super humoristisk og legende måde.

Denne slags “teambuilding”  forløb er målrettet mod at udvikle teamets forståelse af deres kognitive strategier, samt øge kendskabet til deres egne og kollegernes kompetencer.  Disse italesættes og sættes i spil på en super humoristisk og kreativ måde. Med elementer fra Parkour- og Mindfulness træning, dyrker vi nytænkende og løsningsorienteret mindset, som skaber en dybere bevidsthed om sammenhængen mellem hoved og krop. 
De meget lavpraktiske og interagerende “challenges” tilpasses til virksomheds eller institutions behov. Forløbet tager udgangspunkt i løsningsorienteret tilgang og positivpsykologi. 

Hvorfor vi bruger parkour og mindfulness:

Parkour og leg
Styrker selvkontrol, disciplin og den autonome handlekraft. Et mindset baseret på personlig udvikling i fællesskabet med andre, hvor man selv er den eneste konkurrent.

Mindfulness og meditation
Øger koncentrationsevnen, energien og skaber solid bro mellem kroppen og det mentale.
Formålet er at støtte medarbejderne i at være omstillingsparate og kreative, samt bruge deres kompetencer og styrker til at støtte resten af teamet til at gøre ligeså.  Samtidigt mindsker mindfulness stress, frygt og depression, hvilket fører til en sundere arbejdsplads.

Bag StreetX

“Vi har fokus på MENNERSKET og ikke blot træning. Vi bruger parkour og mindfulness, som et værktøj til:

– Personlig dannelse
– Mental udrustning
– Social trivsel 

“Vi lykkes så godt med at inspirere og virkelig “rykke” mennesker fra A til B, fordi både jeg som leder og resten af teamet har mod på at være autentiske “.

Natassia M. Alexandrine Ivanova

Natassia har organiseret “adventure tours” med unge verden rundt og har lavet foredrag for at at udbrede sine erfaringer indenfor brug af parkour som et værktøj til personlig udvikling, trivsel og i socialt arbejde.
Alt sammen er forankret i en vision om at inspirere og udruste andre til også at række ud til mennesker fra ALLE samfundslag og gøre en positiv forskel i andres liv.

I dag bruger Natassia sin historie i foredrag for at motivere og inspirere både unge og voksne til at se udfordringer som muligheder og bruge LEG til at overkomme livets kriser.

Især disse områder er i fokus og stå Natassia hjertet nær; ADHD, integration, mobning, idrætspsykologi, ledelse, inklusion, misbrug, positivpsykologi, konflikthåndtering, kognitiv terapi, naturvidenskab og rehabilitering efter traumer. 

Baggrund
2004 Køge Handelsgymnasium
2005 Alm. værnepligt i kamptrup hæren (Gardehusarkasernen i Slagelse – Forsvaret)
2009 Uddannet idrætslærer (Paul Petersen Idrætsinstitut)
2010 Videreuddannet og specialiseret indenfor ADHD, Autisme, Depression og Stress (Psykiatrifonden)
2010 Socialdiplom  (Metropol)
2012 Stiftet StreetX virksomheden
2014 Stiftet Frederiksberg Parkour Forening
2015 Mindfulness og Meditations uddannelse (Henning Daverne)
2016 Stiftet INspire IndsideOUT NGO (Gadebørns arbejde i Filippinerne) 
2022 Arbejdslystkonsulent (Erhvervsakademi Dania)
2022 Irion Mind Uddannelse (Konsulentcj.dk)

Teambuilding og kompetenceudvikling

StreetX udbyder undervisning i parkour til private og virksomheder, samt foredrag, workshops og shows. Alt sammen forankret i en vision om at række ud til mennesker fra alle samfundslag for at gøre en positiv forskel i deres liv. StreetX har således faciliteret leg, læring og bevægelse for tusindvis af voksne og børn over hele landet siden 2012. Vi samarbejder desuden med en lang række offentlige og private aktører både i Danmark og internationalt.

Samarbejd med os omkring udvikling af kurser, uddannelser med fokus på mental træning, trivsel og mening. Ekstern Social Mentor, gæstelærer eller foredragsholder er muligt efter aftale og organisations behov. 
StreetX har faciliteret leg, læring og bevægelse for tusindvis af voksne, unge over hele landet siden 2012. Vi samarbejder med en lang række offentlige og private aktører både i Danmark og internationalt, omkring berigende indsatser på det sociale område. 

Udfyld formularen for spørgsmål. Du kan også ringe på telefon: +45 40502421 eller sende en til mail: info@streetx.dk

Kontakt os her

Afspil video

Om StreetX

StreetX er passionsdrevet virksomhed, der bruger gadeidrætten Parkour til at fremme sundhed, trivsel og bygge sunde fællesskaber. Virksomheden har 15 ansatte og har årligt indflydelse på over 3.000 deltager via events, forløb og ugentlig undervisning i klubber.

StreetX har udbudt social mentor og støttekontaktperson ordning og samarbejdet med både Jobcenter, STU-tilbud og bosteder. StreetX har været meget synlig i gadebilledet med indsats som forebygger herreværk og fremmer sundhed i udsatte boligområder og på institutioner.

Samarbejd med os omkring træningsforløb eller brug os som en ekstern aktør, social mentor, gæstelærer eller foredragsholder. StreetX har faciliteret leg, læring og bevægelse for tusindvis af voksne, unge og børn over hele landet siden 2012. Vi samarbejder med en lang række offentlige og private aktører både i Danmark og internationalt, omkring berigende indsatser på det sociale område.

StreetX tilbyder mentorordninger, forløb og kurser, “klippekort” på personlig fysisk og mental træning, som bliver tilrettelagt efter behov.

StreetX efterlader deltagerne med en succesoplevelser, skabt gennem krop og derfor indvejet i nervesystemet som et værktøj til alle arenaer i deres liv. Deltagerne får sparring og vejledning til forsat at arbejde og udvikle deres skills og kompetencer i både fritid, på uddannelse og i privaten.
Vi arbejder på at skabe afklaring for den enkelte, så det bliver lettere at se alternativer og muligheder i forskellige situationer. Sammen laver vi en plan, som vi følger op på løbende. Små skridt mod målet italesættes og anerkendes, således at både selvværd og selvtillid opbygges i processen.

StreetX kerneværdier: LEG – FÆLLESSKAB – MOD.

StreetX til Streetkids

Inspire INDsideOut er et velgørenhedsprojekt for gadebørn i Filippinerne. 

Med hjertet for at skabe positiv forandring og muligheder for de udsætte har Natassia i søsat et velgørende program som heder Inspire INsideOUT. Dette brobygningsprojekt er fuldfinansieret af StreetX og har bragt en række kirker, NGO’er og en stribe af verdens førende parkour atleter i samarbejde om, at sprede retten til at lege blandt gadebørn i Filippinernes værste slumområder.

StreetX med Street-kids i Filippinerne