VI RYKKER MENNESKER

MOTIVERENDE FOREDRAG OG WORKSHOPS, SOM SKABER VÆRDI

Bag StreetX

Konsulentfirmaet StreetX blev stiftet i 2012 med afsæt i et eksamensprojekt på Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet.

Drivkraften bag StreetX, Natassia M. A. Ivanova brænder for at for få “ting og mennesker i bevægelse” og det med at inspirere og motiverer andre til at blive den bedste udgave af dem selv, såvel personligt som fagligt og socialt.

Den passionerede direktør og foredragsholder har gennem 10 år uddannet flere generationer af unge instruktører til at bruge aktionssport, mindfulness og leg som primære værktøjer til at styrke deltagernes kognitive processer og øge deres mentale sundhed.

“Vi har fokus på MENNERSKET og ikke blot træning. Vi bruger parkour og mindfulness, som et værktøj til:
– personlig dannelse
– mental udrustning
– social trivsel 
Vi lykkes så godt med at inspirere og virkelig “rykke” mennesker fra A til B, fordi både jeg som leder og resten af teamet har mod på at være autentiske “.

Natassia M. Alexandrine Ivanova

Dette MINDSET bliver formidlet og levet ud i alle vores aktiviteter.

Natassia har organiseret “adventure tours” med unge verden rundt og har lavet foredrag for at at udbrede sine erfaringer indenfor brug af parkour som et værktøj til personlig udvikling, trivsel og i socialt arbejde.
Alt sammen er forankret i en vision om at inspirere og udruste andre til også at række ud til mennesker fra ALLE samfundslag og gøre en positiv forskel i andres liv.

Om stifteren Natassia. Gaven til at "bevæge" ALLE!

Natassia er født og opvokset i Rusland. Allerede som teenager fik hun øje på sammenhængen mellem hendes russiske elitegymnast “mindset” og hvordan hun overkom en hård integrationsproces i en “ghetto” i Køge.
Det var et miljø fyldt af stoffer, kriminalitet, vold og skudepisoder, , der endte med hendes nærmeste kammerats død.
Efter at have trukket sig væk fra miljøet ved hjælp af Capoerira træning og militær tjeneste, uddannede den 21-årige alenemor sig til idrætslærer på Paul Petersens idrætsinstitut. Målrettet valgte hun et job på et STU-tilbud, hvor hun arbejdede sig op til stillingen som socialmentor og idrætsansvarlig for unge med diagnoser. Via jobbet fik hun kurser og videreuddannelser indenfor psykiatri- og specialområdet.

I dag bruger Natassia sin historie i foredrag for at motivere og inspirere både unge og voksne til at se udfordringer som muligheder og bruge LEG til at overkomme livets kriser.

Især disse områder er i fokus og stå Natassia hjertet nær; ADHD, integration, mobning, idrætspsykologi, ledelse, inklusion, misbrug, positivpsykologi, konflikthåndtering, kognitiv terapi, naturvidenskab og rehabilitering efter traumer. 

StreetX til Streetkids

Inspire INDsideOut er et velgørenhedsprojekt for gadebørn i Filippinerne. 

Med hjertet for at skabe positiv forandring og muligheder for de udsætte har Natassia i søsat et velgørende program som heder Inspire INsideOUT. Dette brobygningsprojekt er fuldfinansieret af StreetX og har bragt en række kirker, NGO’er og en stribe af verdens førende parkour atleter i samarbejde om, at sprede retten til at lege blandt gadebørn i Filippinernes værste slumområder.

Mentor og coaching

StreetX har et erfarent og passioneret team af udvalgte rollemodeller og sociale mentorer med forskellige personlige og faglige baggrunde, som afspejles i den individuel mentorordning.
Vores kerne områder er indenfor frygthåndtering, identitet og dannelse og positiv-mindset.

Socialmentorer og rollemodeller

Styrker og fremmer kompetencer gennem en bred vifte af spændende livsstilsaktiviteter, som stimulere dannelsesprocessen.

StreetX tager udgangspunkt i individs personlig styrker og kompetencer, hvor sparing og vejledning er ud fra den overbevisning at ALLE har ressourcerne og svarene inde i sig selv.
Vi arbejder på at skabe afklaring og succesoplevelser  for den enkelte, så det bliver lettere at se alternativer og muligheder i forskellige situationer. Sammen laver vi en plan, som vi følger op på løbende. Små skridt mod målet italesættes, således både selvværd og selvtillid opbygges i processen. Vi få mennesker til at gro indenfor disse kompetencer:

– Positivpsykologi og motivation

– Økonomi- og færdighedstræning

– Udvikling af sociale kompetencer

– Mindfulness og meditation

– Bo træning og angsthåndtering

 • Kitesurfing og wakeboarding
 • Parkour og Capoeira
 • Klatring og friluftsliv
 • Yoga og meditation
 • Dykning og vinterbadning
 • Integration, kultur- og samfundsforståelse
 • Forening, kirke- og frivillige fællesskaber

IronMind program

Natassia og Master i positiv psykologi Christian T. Jensen går sammen i fronten for at øge den mentale resiliens. IronMind er en mental træningsprogram, som har afsat i Positiv psykologi og anerkendende tilgang. Blev modstandsdygtig på en kreativ og interagerende måde med IronMind træning.

Personligudvikling og mentaltræning

Øger selvforståelse og styrker relationerne mellem kollegaer, ansatte, ledere, venner og familie med IronMind træning.

IronMind er et træningsprogram med et stærkt teoretisk grundlag, som har metodiske afsæt i erfaringsbaseret læring og positivpsykologi.

Deltagerne bliver udrustet med effektive redskaber til at træne et stærkt sind, som er rustet til at møde livets udfordringer. Deltagerne bliver klædt på til at bedre navigere udefra deres styrker og kompetencer, samt få mere bæredygtige relationer.

De 8 IronMind principper, har betydning for individets psykiske resiliens og fungerer som skabelon for den enkeltes for mental udvikling- og træning.

 1. Krop & Natur
 2. Positive følelser
 3. Relationer
 4. Selvregulering
 5. Styrker
 6. Kontekst
 7. Autenticitet
 8. Tænkning & Problemløsning

Mind in Motion

Mind in Motion er et workshop forløb for virksomheder, som ønsker fokus på mentaltræning med involvering af kroppen og kreativ-læring.
Mind in Motion skaber neurologiske “broer” i hjernen da  interaktions øvelser og kropslig succesoplevelser i fællesskabet skaber en langvarig læring. 

Workshops forløb for virksomheder

Skaber sundhed og trivsel både i ledelse, hos medarbejderne, samt kunderne på en super humoristisk og legende måde.

Denne slags “teambuilding”  forløb er målrettet mod at udvikle teamets forståelse af deres kognitive strategier, smat øge kendskab til deres egne og kollegernes kompetencer.  Disse italesættes og sættes og sættes i spil på en super humoristisk og kreativ måde. Med elementer fra Parkour- og Mindfulness træning, dyrker vi nytænkende og løsningsorienteret mindset, som skaber en dybere bevidsthed om sammenhæng mellem hoved og krop. 
De meget lav- praktiske og interagerende “challenges” tilpasses til virksomheds eller institutions behov. Forløbet tager udgangspunkt i løsningsorienteret tilgang og positivpsykologi. 

Hvorfor vi bruger Parkour og mindfulness:

Parkour og leg
styrker selvkontrol, disciplin og den autonome handlekraft. Et mind-set baseret på personlig udvikling i fællesskabet med andre, hvor man selv er den eneste konkurrent.

Mindfulness og meditation
øger koncentrationsevnen, energien og skaber solid bro mellem kroppen og det mentale.
Formålet er at støtte medarbejderne i at være omstillingsparate og kreative, samt bruge deres kompetencer og styrker og støtte resten af teamet til at gøre ligeså.  Samtidig mindsker mindfulness stress, frygt og dipration, hvilket fører til sundere arbejdsplads.

Afspil video

Om StreetX

StreetX er passionsdrevet virksomhed, der bruger gadeidrætten Parkour til at fremme sundhed, trivsel og bygge sunde fællesskaber. Virksomheden har 15 ansatte og har årligt indflydelse på over 3.000 deltager via events, forløb og ugentlig undervisning i klubber.

StreetX har udbudt social mentor og støttekontaktperson ordning og samarbejdet med både Jobcenter, STU-tilbud og bosteder. StreetX har været meget synlig i gadebilledet med indsats som forebygger herreværk og fremmer sundhed i udsatte boligområder og på institutioner.

Samarbejd med os omkring træningsforløb eller brug os som en ekstern aktør, social mentor, gæstelærer eller foredragsholder. StreetX har faciliteret leg, læring og bevægelse for tusindvis af voksne, unge og børn over hele landet siden 2012. Vi samarbejder med en lang række offentlige og private aktører både i Danmark og internationalt, omkring berigende indsatser på det sociale område.

StreetX tilbyder mentorordninger, forløb og kurser, “klippekort” på personlig fysisk og mental træning, som bliver tilrettelagt efter behov.

StreetX efterlader deltagerne med en succesoplevelser, skabt gennem krop og derfor indvejet i nervesystemet som et værktøj til alle arenaer i deres liv. Deltagerne får sparring og vejledning til forsat at arbejde og udvikle deres skills og kompetencer i både fritid, på uddannelse og i privaten.
Vi arbejder på at skabe afklaring for den enkelte, så det bliver lettere at se alternativer og muligheder i forskellige situationer. Sammen laver vi en plan, som vi følger op på løbende. Små skridt mod målet italesættes og anerkendes, således at både selvværd og selvtillid opbygges i processen.

StreetX kerneværdier: LEG – FÆLLESSKAB – MOD.

StreetX med Street-kids i Filippinerne